Nemokamos paslaugos

Nemokamos paslaugos. Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto.

Nemokamos paslaugos

Teisę į dantų protezavimą, kurio išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, turi šie apdraustieji:

1. asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus;
2. asmenys, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais;
3. vaikai iki 18 metų.

Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kreipiasi į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, arba į bet kurios kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, odontologą. Jei odontologas nustato, kad besikreipiančiojo dantys turi būti protezuojami, šis asmuo (arba jo atstovas) pateikia PAASPĮ prašymą įrašyti jį į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.

Eiga

PAASPĮ iki einamojo mėnesio 10 d. pateikia teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) praėjusį mėnesį gautus asmenų (arba jų atstovų) prašymus, pagal kuriuos TLK sudaro laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą. Prašymus pateikusiems asmenims TLK, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo asmenų (arba jų atstovų) prašymų gavimo iš PAASPĮ dienos, išsiunčia pranešimą apie įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.

Gavęs pranešimą apie įrašymą į minėtą sąrašą asmuo gali nelaukti, kol jis bus pakviestas protezuoti dantų eilės tvarka. Jis turi teisę pats susimokėti už dantų protezavimo paslaugas. Gavęs šias paslaugas asmuo (arba jo atstovas) pateikia TLK:
a) prašymą kompensuoti dantų protezavimo paslaugų išlaidas;
b) pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą;
c) dantų protezavimo paslaugų išlaidų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus;
d) jeigu kreipiasi atstovas – atstovo tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus.
Kompensacija už asmens lėšomis apmokėtas dantų protezavimo paslaugų išlaidas jam bus išmokėta atėjus eilei pagal TLK sąrašą.

Informacija

Asmenys (arba jų atstovai), atėjus jų eilei protezuoti dantis, apie tai informuojami raštu. Asmens (ar jo atstovo) nurodytu adresu TLK siunčia pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, ir sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių šias paslaugas, sąrašą. Prieš siųsdama šią pažymą TLK patikrina, ar asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. Neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims TLK pažymos neišduodamos, o apie neišdavimo priežastis jie informuojami raštu.

Pranešimą apie išbraukimą iš laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašo TLK siunčia paštu.

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

  • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, bei tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio) – iki 376,51 eurų;
  • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio – iki 1158,48 eurų;
  • vaikams – iki 1158,48 eurų.

Nemokamas vaikų krūminių dantų silantavimas
 

Išdygus pirmiems nuolatiniams krūminiams dantukams būtinai apsilankykite pas odontologą. Ką tik išdygusių nuolatinių dantų vagelės yra silpniau mineralizuotos, todėl yra didesnė karieso atsiradimo rizika. Gydytojas jums pasiūlys padengti dantų vageles silantu, taip užkertant kelią ten rinktis maistui ir vystytis kariesui.
 

Nemokamos paslaugos

Nemokama programa skirta vaikų nuo 6 iki 14 metų nuolatinių krūminių dantų kramtomųjų paviršių ėduonies prevencijai. Vaikams nuo 14 metų ši paslauga yra mokama pagal klinikos „Omnidenta” įkainius.

Nemokamos paslaugos – Kas atlieka

Nuolatinių krūminių dantų dengimą silantais atlieka Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

Šioje programoje dalyvaujantiems vaikams paslaugos teikiamos nemokamai.

Dantų dengimą silantais atlieka gydytojai odontologai su padėjėjais arba burnos higienos specialistai.  Jei silantas iškrinta, krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis procedūra kartojama. 

 Svarbiausias jos tikslas – užtikrinti, kad auganti karta turėtų kuo sveikesnius dantis. Švedijos mokslininkai nustatė, kad vaikams laiku padengus dantis silantais, net  praėjus 8 metams, dantų ėduonies atsiradimo galimybė sumažėja 80–90 proc.

Programa

 Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa patvirtinta 2005 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-713 „Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų patvirtinimo“.

Odontologijos klinika Panevėžyje